Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Global Bond Opportunities (w likwidacji)
Skarbiec - Global Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.49%
3m 4.73%
6m 0.40%
12m 1.39%
YTD 0.43%
max 4.07%
Skarbiec Global Bond Opportunities (w likwidacji)

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Edgar Mikołajek (od 10.2018)
 • data uruchomienia: 02.12.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.03.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu dłużne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 65% do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund. Do 35% wartości aktywów może być inwestowane w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, inwestującym w sposób oportunistyczny w dłużne papiery wartościowe oraz waluty, niezależnie od otoczenia rynkowego.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę