Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Małych i Średnich Spółek
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,47 PLN
+0,60 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.88% 5.99% 13/24
3m 16.71% 32.90% 24/24
6m -5.41% 4.65% 19/24
12m -6.41% 6.38% 20/23
36m -21.28% -10.80% 16/20
YTD -4.81% 6.27% 20/24
max -21.30% -10.54% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 06.06.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 50% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20. Co najmniej 66% aktywów stanowią papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych oraz depozyty w bankach krajowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,31 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,94% od 3,94% do 7,04% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,18 od -0,26 do 0,19 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę