Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Globalnego Dochodu
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,28 PLN
+0,56 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.06%
3m -7.61%
6m -18.27%
12m -33.52%
36m -52.32%
YTD -18.53%
max -51.71%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 08.07.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 06.03.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w globalne fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz multi-asset income. Portfel inwestycyjny składa się z ponad 5 funduszy, których łączny udział sięga od 80% do 100% aktywów. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty denominowane w euro, dolarach amerykańskich, jenach i frankach szwajcarskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,80% - -
Sharpe'a -1,19 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę