Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Aktywnej Alokacji
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,46 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.39% 4.19% 8/9
3m 11.96% 18.25% 8/9
6m -29.73% -5.19% 9/9
12m -33.61% -5.99% 9/9
36m -35.31% -13.63% 9/9
YTD -29.13% -4.20% 9/9
max -32.12% -6.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 02.11.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Zarówno papiery udziałowe, jak i papiery dłużne mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,82 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,96% od 2,14% do 4,96% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,24 od -0,24 do -0,06 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę