Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 0.46% 16/26
3m 2.44% 2.25% 10/26
6m 2.16% -0.15% 1/26
12m 3.53% 1.13% 4/25
36m 5.45% 5.10% 12/23
YTD 1.85% -0.12% 3/26
max 47.27% 50.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 04.08.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 46,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne (o terminie wykupu do 1 roku) i inne instrumenty finansowe o zbliżonym poziomie ryzyka. Do 100% aktywów fundusz może lokować w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,06 od -0,00 do 1,82 słaby
odchylenie standardowe 0,67% od 0,10% do 1,47% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,15 do 0,62 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę