Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Akcji
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,08 PLN
-1,01 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.36% 1.25% 17/57
3m 15.88% 19.41% 36/57
6m -38.96% -7.40% 57/57
12m -43.40% -9.72% 56/56
36m -46.32% -18.65% 48/48
YTD -38.86% -6.39% 57/57
max 7.35% 188.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 01.06.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 34,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,97 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 7,96% od 3,77% do 7,96% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,19 od -0,33 do 0,14 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę