QUERCUS Global Balanced
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,19 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 21.03.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.08% 1.12% 6/17
YTD 3.37% 6.23% 12/17
max 3.37% 6.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Piotr Miliński (od 12.2018)
  Jarosław Jamka (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 28.03.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 28.12.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
 • następna wpłata: 1 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 142,0 mln PLN (02.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę