QUERCUS Stabilny
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 27.03.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.42%
3m 0.96%
6m 2.01%
12m 4.55%
36m 16.00%
YTD 0.33%
max 19.86%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sebastian Buczek (od 10.2013)
  Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
  Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
  Arkadiusz Bebel (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 30.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
 • następna wpłata: 1 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 192,8 mln PLN (02.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,43% - -
Sharpe'a 0,18 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę