QUERCUS Stabilny
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,16 PLN
-0,14 %
wycena na dzień 22.09.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.41%
3m -1.63%
6m -1.18%
12m 0.20%
36m 16.55%
YTD -1.25%
max 17.97%

Oceny Analiz Online

Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sebastian Buczek (od 10.2013)
  Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
  Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
  Arkadiusz Bebel (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 30.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
 • następna wpłata: 1 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 187,5 mln PLN (08.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,43% od 0,45% do 1,43% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,23 od 0,02 do 0,36 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę