Acer Aggressive FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.11.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m -8.69%
6m -11.26%
12m 20.98%
36m 41.12%
YTD 3.18%
max 122.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jakub Głowacki (od 07.2012)
 • data uruchomienia: 25.07.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 53,4 mln PLN (10.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. W zależności od koniunktury każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności. Od 0% do 50% lokat funduszu mogą stanowić: waluty, tytuły uczestnictwa oraz depozyty. W szczególności fundusz może inwestować do 100% aktywów w spółki nieruchomościowe.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę