inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych
inPZU SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,34 PLN
-0,31 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.79% -0.16% 8/8
3m 1.30% 0.14% 1/8
6m 4.91% 2.35% 1/8
12m 9.82% 5.57% 1/8
YTD 6.82% 5.63% 1/8
max 9.11% 3.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Marcin Wlazło (od 05.2018)
  Jarosław Leśniczak (od 05.2018)
  Konrad Augustyński (od 05.2018)
  Jarosław Karpiński (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 10.05.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 23,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% JPMorgan GBI Global Diversified
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę