inPZU Obligacje Polskie
inPZU SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% 0.26% 14/27
3m 0.92% 0.62% 3/27
6m 2.89% 1.43% 3/27
12m 5.08% 2.15% 2/26
YTD 3.35% 1.57% 4/26
max 5.63% 2.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Marcin Wlazło (od 04.2018)
  Jarosław Leśniczak (od 04.2018)
  Konrad Augustyński (od 04.2018)
  Jarosław Karpiński (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 16.04.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 269,9 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę