Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
inPZU Obligacje Polskie
inPZU SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.72% 0.77% 16/25
3m 1.86% 2.69% 20/25
6m 5.33% 4.35% 6/25
12m 5.91% 5.59% 8/23
YTD 4.99% 4.18% 6/25
max 10.85% 9.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Konrad Augustyński (od 04.2018)
  Jarosław Leśniczak (od 04.2018)
  Jarosław Karpiński (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 16.04.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 180,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę