Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
inPZU Obligacje Polskie
inPZU SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,40 PLN
+0,37 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.02% -0.47% 1/25
3m 2.53% 0.94% 3/25
6m 2.32% 1.04% 4/24
12m 5.78% 4.61% 7/23
YTD 2.70% 1.10% 3/25
max 8.43% 6.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Konrad Augustyński (od 04.2018)
  Jarosław Leśniczak (od 04.2018)
  Jarosław Karpiński (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 16.04.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 171,2 mln PLN (03.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę