inPZU Inwestycji Ostrożnych
inPZU SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.15% 0.20% 37/49
3m 0.35% 0.44% 37/49
6m 0.78% 1.05% 37/49
12m 1.27% 1.77% 37/48
YTD 0.88% 1.42% 39/49
max 1.93% 1.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Marcin Wlazło (od 04.2018)
  Jarosław Leśniczak (od 04.2018)
  Konrad Augustyński (od 04.2018)
  Jarosław Karpiński (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 16.04.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 62,9 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę