Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PZU Dłużny Aktywny
PZU FIO Parasolowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.09% 0.93% 3/19
3m -1.36% 0.49% 19/19
6m 0.23% 1.10% 16/18
12m 6.07% 3.27% 1/18
36m 11.71% 8.38% 3/17
YTD -0.11% 0.95% 17/19
max 13.54% 9.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Konrad Augustyński (od 10.2016)
  Paweł Kowalski (od 10.2016)
  Paweł Gołębiewski (od 02.2018)
  Jarosław Karpiński (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 26.10.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 133,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,29 od -0,00 do 1,58 dobry
odchylenie standardowe 1,06% od 0,31% do 1,06% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,15 od -0,25 do 0,45 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę