Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PZU Dłużny Rynków Wschodzących
PZU FIO Globalnych Inwestycji PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,27 %
wycena na dzień 02.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -22.49%
3m -23.62%
6m -19.48%
12m -14.53%
36m -12.29%
YTD -23.27%
max 18.84%

Oceny Analiz Online

Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Konrad Augustyński (od 07.2011)
  Jarosław Leśniczak (od 01.2018)
  Jarosław Karpiński (od 04.2018)
  Paweł Gołębiewski (od 01.2019)
  Paweł Kowalski (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 20.11.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 29.04.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 166,5 mln PLN (03.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% ((70% * EMBI Global Div + 30% * GBI - EM Global Div) + (WIBID 3M - LIBOR 3M))
 • polityka inwestycyjna: Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,11% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę