Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU FIO Parasolowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.32% 7.41% 16/24
3m -11.96% -9.78% 15/24
6m -6.10% -0.37% 17/24
12m -8.86% -0.24% 18/23
36m -40.66% -17.96% 18/18
YTD -9.12% -3.90% 17/24
max -31.12% 18.22% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • zarządzający: Jakub Chruściel (od 02.2016)
  Justyna Trojan (od 05.2016)
  Sławomir Kościak (od 01.2018)
  Tomasz Stankiewicz (od 01.2018)
  Piotr Zielonka (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 29.09.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 40,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowić będą akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana będzie w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,27 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,96% od 3,95% do 6,45% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,31 od -0,31 do 0,14 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę