Eques Obligacji
Eques SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.08% -0.04% 20/29
3m -0.08% -0.01% 23/29
6m 0.40% 0.74% 21/28
12m 0.89% 0.85% 13/27
36m 5.05% 3.49% 7/22
YTD 0.00% 0.08% 19/28
max 24.65% 16.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Andrzej Domański (od 12.2016)
  Jakub Liebhart (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 17.05.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy poniedziałek
 • wartość aktywów netto: 2,9 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All > 1 Yr
 • polityka inwestycyjna: Od 50% do 100% aktywów funduszu stanowią średnio i długoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,82 od -0,00 do 1,90 słaby
odchylenie standardowe 0,30% od 0,07% do 1,12% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -1,22 do 0,39 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę