Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.63% 0.33% 2/17
3m 2.14% 1.71% 5/17
6m 2.06% 1.79% 8/17
12m 4.55% 3.42% 4/17
36m 8.15% 7.37% 6/16
YTD 2.80% 2.33% 6/17
max 28.57% 27.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2012)
  Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  Łukasz Tokarski (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 04.07.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 624,6 mln PLN (07.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa wyłącznie w instrumenty dłużne. Polityka inwestycyjna zakłada elastyczną alokację gromadzonych środków pomiędzy obligacjami skarbowymi i komercyjnymi papierami dłużnymi. Co najmniej 60% aktywów stanowią lokaty w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,22 od -0,00 do 1,38 dobry
odchylenie standardowe 0,41% od 0,33% do 0,77% niska zmienność
Sharpe'a 0,25 od -0,13 do 0,35 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę