Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 23.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% -0.02% 10/17
3m 0.00% 0.14% 12/17
6m 1.94% 1.44% 6/17
12m 3.11% 2.17% 4/17
36m 7.59% 7.11% 5/15
YTD 0.72% 0.68% 11/17
max 25.97% 25.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2012)
  Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  Łukasz Tokarski (od 01.2018)
 • data uruchomienia: 04.07.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 529,7 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa wyłącznie w instrumenty dłużne. Polityka inwestycyjna zakłada elastyczną alokację gromadzonych środków pomiędzy obligacjami skarbowymi i komercyjnymi papierami dłużnymi. Co najmniej 60% aktywów stanowią lokaty w walucie polskiej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,13 od -0,00 do 1,23 dobry
odchylenie standardowe 0,40% od 0,33% do 0,75% niska zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,17 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę