Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Walutowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,14 PLN
-0,29 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.76% 1.52% 5/16
3m 14.58% 20.30% 12/15
6m -7.01% -6.33% 4/13
12m -1.16% -0.10% 3/13
36m -3.65% 3.03% 5/10
YTD -6.61% -6.08% 4/13
max 21.06% 19.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Ciuk (od 06.2017)
  Jacek Babiński (od 11.2019)
 • data uruchomienia: 29.04.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 215,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 95% MSCI Europe IMI Index + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym, które inwestują swoje aktywa głównie w spółki, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie. Do 30% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,09 słaby
odchylenie standardowe 3,99% od 3,85% do 6,26% niska zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,08 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę