Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Obligacji Globalny
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.25% 1.07% 5/11
3m 5.24% 4.36% 4/11
6m 1.78% 0.16% 3/9
YTD 1.79% 0.28% 3/9
max 1.68% 0.74% -/-
PKO Obligacji Globalny

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 10.2019)
  Jacek Lichocki (od 10.2019)
  Rafał Matulewicz (od 10.2019)
  Lech Mularzuk (od 10.2019)
  Remigiusz Nawrat (od 10.2019)
  Radosław Pela (od 10.2019)
  Michał Rabiega (od 10.2019)
  Sławomir Sklinda (od 10.2019)
  Jarosław Stefanoff (od 10.2019)
  Tomasz Ściesiek (od 10.2019)
  Artur Trela (od 10.2019)
  Robert Wasiak (od 10.2019)
  Marcin Zięba (od 10.2019)
 • data uruchomienia: 23.10.2019 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 25,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitentów z całego świata. Fundusz może także nabywać jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, które inwestują zarówno w polskie, jak i w zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne. Całkowita wartość inwestycji funduszu we wskazane powyżej kategorie lokat oraz w depozyty bankowe, nie może być niższa niż 60% aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę