Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,25 PLN
+1,56 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.53% 4.70% 42/57
3m 21.94% 25.50% 37/57
6m -16.48% -8.55% 50/57
12m -19.55% -10.03% 48/56
YTD -14.69% -6.91% 50/57
max -19.28% -9.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 03.2019)
  Jacek Lichocki (od 03.2019)
  Rafał Matulewicz (od 03.2019)
  Lech Mularzuk (od 03.2019)
  Remigiusz Nawrat (od 03.2019)
  Radosław Pela (od 03.2019)
  Michał Rabiega (od 03.2019)
  Sławomir Sklinda (od 03.2019)
  Jarosław Stefanoff (od 03.2019)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2019)
  Artur Trela (od 03.2019)
  Robert Wasiak (od 03.2019)
  Marcin Zięba (od 03.2019)
 • data uruchomienia: 19.05.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 01.03.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 42,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% WIG20 + 25% mWIG40
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest łącznie w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu na krajowym rynku oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę