Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Obligacji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.28% 0.55% 21/25
3m 0.10% 2.24% 25/25
6m 2.06% 4.37% 25/25
YTD 1.44% 4.13% 25/25
max 1.18% 3.96% -/-
PKO Obligacji Rynku Polskiego

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 10.2019)
  Jacek Lichocki (od 10.2019)
  Rafał Matulewicz (od 10.2019)
  Lech Mularzuk (od 10.2019)
  Remigiusz Nawrat (od 10.2019)
  Radosław Pela (od 10.2019)
  Michał Rabiega (od 10.2019)
  Sławomir Sklinda (od 10.2019)
  Jarosław Stefanoff (od 10.2019)
  Tomasz Ściesiek (od 10.2019)
  Artur Trela (od 10.2019)
  Robert Wasiak (od 10.2019)
  Marcin Zięba (od 10.2019)
 • data uruchomienia: 23.10.2019 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury Bond Spot Poland
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną jako tzw. fundusz indeksowy - dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury Bond Spot Poland. Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne oparte na papierach dłużnych lub dłużnych indeksach giełdowych. Ekspozycja na wymienione lokaty może być również uzyskiwana poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę