PKO Rubinowy
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.10% -0.30% 6/13
3m -1.02% -0.03% 13/13
6m -0.62% 1.41% 12/12
12m 1.26% 3.49% 10/12
YTD 1.90% 5.99% 12/12
max -3.40% 0.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 12.2017)
  Robert Florczykowski (od 12.2017)
  Jacek Lichocki (od 12.2017)
  Rafał Matulewicz (od 12.2017)
  Lech Mularzuk (od 12.2017)
  Sławomir Sklinda (od 12.2017)
  Jarosław Stefanoff (od 12.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 12.2017)
  Artur Trela (od 12.2017)
  Rafał Walczak (od 12.2017)
  Robert Wasiak (od 12.2017)
  Marcin Zięba (od 12.2017)
  Radosław Pela (od 12.2017)
  Remigiusz Nawrat (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 21.12.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 212,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 25% do 45% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 45% do 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 10% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę