Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Szafirowy
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.51%
3m 5.08%
6m -0.30%
12m 0.40%
YTD -0.30%
max -0.70%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 12.2017)
  Jacek Lichocki (od 12.2017)
  Rafał Matulewicz (od 12.2017)
  Lech Mularzuk (od 12.2017)
  Remigiusz Nawrat (od 12.2017)
  Radosław Pela (od 12.2017)
  Sławomir Sklinda (od 12.2017)
  Jarosław Stefanoff (od 12.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 12.2017)
  Artur Trela (od 12.2017)
  Robert Wasiak (od 12.2017)
  Marcin Zięba (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 21.12.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 531,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 10% do 30% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 65% do 90% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne. Do 5% aktywów może być inwestowane w fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę