PKO Bursztynowy
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.49%
3m 0.59%
6m 1.29%
12m 3.24%
YTD 1.90%
max 2.10%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 12.2017)
  Robert Florczykowski (od 12.2017)
  Jacek Lichocki (od 12.2017)
  Rafał Matulewicz (od 12.2017)
  Lech Mularzuk (od 12.2017)
  Remigiusz Nawrat (od 12.2017)
  Sławomir Sklinda (od 12.2017)
  Jarosław Stefanoff (od 12.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 12.2017)
  Artur Trela (od 12.2017)
  Rafał Walczak (od 12.2017)
  Robert Wasiak (od 12.2017)
  Marcin Zięba (od 12.2017)
  Radosław Pela (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 21.12.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 966,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 0% do 10% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty udziałowe. Od 90% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne oraz tytuły funduszy inwestujących głównie w instrumenty dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę