PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,58 PLN
+0,49 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.02% -1.49% 27/35
3m -1.15% -3.18% 9/35
6m -0.36% -1.05% 16/35
12m 1.30% 1.94% 17/33
YTD 11.47% 13.19% 22/35
max 19.02% 17.81% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Walczak (od 10.2016)
  Karol Chrystowski (od 10.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Lech Mularzuk (od 10.2016)
  Remigiusz Nawrat (od 10.2016)
  Sławomir Sklinda (od 10.2016)
  Artur Trela (od 10.2016)
  Jarosław Stefanoff (od 10.2016)
  Rafał Matulewicz (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 17.10.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 276,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 30% MSCI World Healthcare (USD) + 60% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, emitowane przez podmioty, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorią lokat są ww. instrumenty finansowe. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne, rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę