PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,18 PLN
-0,14 %
wycena na dzień 05.12.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.16% 1.13% 10/39
3m 1.79% 2.40% 25/38
6m 7.72% 6.36% 16/38
12m 8.40% 11.33% 24/34
36m 24.00% 20.50% 8/22
YTD 16.74% 18.64% 22/35
max 24.64% 23.49% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 10.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Remigiusz Nawrat (od 10.2016)
  Sławomir Sklinda (od 10.2016)
  Jarosław Stefanoff (od 10.2016)
  Artur Trela (od 10.2016)
  Rafał Walczak (od 10.2016)
  Rafał Matulewicz (od 10.2016)
  Lech Mularzuk (od 10.2016)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 17.10.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 271,2 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 30% MSCI World Healthcare (USD) + 60% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, emitowane przez podmioty, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorią lokat są ww. instrumenty finansowe. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne, rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,18 od -0,00 do 1,11 dobry
odchylenie standardowe 2,78% od 2,03% do 6,23% niska zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,32 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę