PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 19.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 3.79%
6m 4.11%
12m 3.24%
36m 0.49%
YTD 0.00%
max 0.42%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 23.08.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 110,1 mln PLN (01.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu, inwestuje głównie w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej i Zachodniej. Stosuje strategię long/short: inwestuje poprzez zajmowanie pozycji długich na akcjach spółek uznanych za niedowartościowane oraz pozycji krótkich na akcjach spółek uznanych za przewartościowane.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę