Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Globalnego Dochodu FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 07.07.2020

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.27% 0.95% 2/13
3m 6.90% 8.76% 8/13
6m -6.91% -1.61% 8/11
12m -4.23% 1.71% 9/11
36m -2.84% 3.20% 7/10
YTD -6.91% -1.08% 8/11
max 2.81% 7.69% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Matulewicz (od 12.2015)
  Lech Mularzuk (od 12.2015)
  Remigiusz Nawrat (od 12.2015)
  Sławomir Sklinda (od 12.2015)
  Artur Trela (od 12.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 17.12.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 90,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% MSCI World USD + 50% Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze multi-assetowym inwestujących m.in. w akcje uprawniające do dywidendy, obligacje skarbowe lub korporacyjne wypłacające regularnie kupony lub wypłacające swoim uczestnikom dochody. Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje na rynkach międzynarodowych mając na uwadze osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę