PKO Globalnego Dochodu FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 1.07% 9/13
3m 2.49% 3.81% 7/13
6m 2.88% 6.72% 9/13
12m 8.93% 8.17% 4/13
36m 6.73% 7.73% 6/10
YTD 0.00% 2.54% 10/13
max 10.44% 11.63% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Walczak (od 12.2015)
  Rafał Matulewicz (od 12.2015)
  Lech Mularzuk (od 12.2015)
  Remigiusz Nawrat (od 12.2015)
  Sławomir Sklinda (od 12.2015)
  Karol Chrystowski (od 12.2015)
  Artur Trela (od 12.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 17.12.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 109,2 mln PLN (01.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% MSCI World USD + 50% Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze multi-assetowym inwestujących m.in. w akcje uprawniające do dywidendy, obligacje skarbowe lub korporacyjne wypłacające regularnie kupony lub wypłacające swoim uczestnikom dochody. Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje na rynkach międzynarodowych mając na uwadze osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę