PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,86 PLN
+0,71 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.10% -2.09% 2/11
3m -1.20% -2.66% 2/11
6m 2.27% -1.19% 1/11
12m 6.00% -1.91% 1/10
36m 22.56% 17.30% 2/8
YTD 19.07% 14.63% 1/11
max 21.44% 15.67% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2015)
  Karol Chrystowski (od 05.2015)
  Rafał Matulewicz (od 05.2015)
  Radosław Pela (od 05.2015)
  Sławomir Sklinda (od 05.2015)
  Artur Trela (od 05.2015)
  Rafał Walczak (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 19.05.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 211,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu w Stanach Zjednoczonych oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,27 od -0,00 do 0,71 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,25% od 3,16% do 7,35% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,03 do 0,20 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę