PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,80 PLN
+0,89 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.88% -0.90% 5/11
3m -4.11% -3.45% 8/11
6m -7.25% -5.98% 10/11
12m 4.54% 3.58% 5/11
36m 0.43% 5.32% 7/8
YTD 5.84% 6.46% 5/11
max -9.55% -5.39% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 05.2015)
  Sławomir Sklinda (od 05.2015)
  Rafał Matulewicz (od 05.2015)
  Radosław Pela (od 05.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Rafał Walczak (od 05.2015)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2015)
  Artur Trela (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 19.05.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 127,8 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 75% WIG20 + 25% mWIG40
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe głównie będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inwestujące w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu w tych krajach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,35 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,68% od 2,46% do 3,93% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,00 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę