PKO Akcji Rynków Wschodzących
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,04 PLN
-1,05 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.06% -2.46% 11/11
3m 4.22% 4.49% 6/11
6m 12.61% 11.14% 3/11
12m 7.37% 8.20% 7/11
36m 10.58% 10.07% 5/8
YTD -1.31% 0.12% 10/11
max -1.03% 3.25% -/-
PKO Akcji Rynków Wschodzących

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 05.2015)
  Artur Trela (od 05.2015)
  Rafał Walczak (od 05.2015)
  Rafał Matulewicz (od 05.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2015)
  Radosław Pela (od 05.2015)
  Karol Chrystowski (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 19.05.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 124,3 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe głównie będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inwestujące w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu w tych krajach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,06 od -0,00 do 1,09 dobry
odchylenie standardowe 3,83% od 2,53% do 4,12% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od 0,02 do 0,18 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę