PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,71 PLN
-0,48 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.85% -0.25% 1/6
3m 11.60% 6.20% 1/6
6m 25.41% 14.34% 1/6
12m 50.39% 27.86% 1/5
36m 24.32% 8.83% 1/5
YTD 39.43% 21.62% 1/5
max 46.57% 12.12% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Artur Trela (od 05.2015)
  Radosław Pela (od 05.2015)
  Rafał Walczak (od 05.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Karol Chrystowski (od 05.2015)
  Rafał Matulewicz (od 05.2015)
  Sławomir Sklinda (od 05.2015)
  Remigiusz Nawrat (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 19.05.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 261,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 90% NYSE Arca Gold Miners (USD) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 0,21 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 6,91% od 2,87% do 6,91% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,03 od -0,06 do 0,03 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę