PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 2.14%
6m 1.29%
12m 0.43%
36m 3.91%
YTD 0.00%
max 9.95%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 24.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 373,0 mln PLN (01.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu dłużne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stara się osiągać dodatnią stopę zwrotu niezależnie od panujących warunków rynkowych. Polityka inwestycyjna opiera się na alokacji aktywów w różnorodne papiery dłużne, wierzytelności oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz jest zarządzany aktywnie - skład portfela może podlegać zmianom pod zwględem wykorzystywanych instrumentów, podziału geograficznego i sektorowego, ukierunkowania na wzrosty lub spadki cen lokat, stóp procentowych lub kursów walut.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę