PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.84%
3m -0.84%
6m -1.36%
12m -3.03%
36m 1.88%
YTD -1.68%
max 7.64%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 24.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 388,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu dłużne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stara się osiągać dodatnią stopę zwrotu niezależnie od panujących warunków rynkowych. Polityka inwestycyjna opiera się na alokacji aktywów w różnorodne papiery dłużne, wierzytelności oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz jest zarządzany aktywnie - skład portfela może podlegać zmianom pod zwględem wykorzystywanych instrumentów, podziału geograficznego i sektorowego, ukierunkowania na wzrosty lub spadki cen lokat, stóp procentowych lub kursów walut.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę