PKO Globalnej Strategii FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.99%
3m -2.99%
6m -4.05%
12m 1.15%
36m -9.19%
YTD -7.45%
max -2.08%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 08.2013)
  Artur Trela (od 08.2013)
  Rafał Matulewicz (od 08.2013)
  Remigiusz Nawrat (od 08.2013)
  Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 02.08.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 294,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Od 0% do 100% wartości aktywów mogą stanowić: akcje, udziały w spółkach z o.o., instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki, tytuły i certyfikaty funduszy lokujących co najmniej połowę swoich aktywów w akcje lub udziały w spółkach z o.o. Polityka inwestycyjna funduszu obejmuje w szczególności rynki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, rynki krajów Unii Europejskiej, rynki Szwajcarii oraz Turcji.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę