PKO Globalnej Strategii FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m -0.37%
6m -3.35%
12m -7.79%
36m -10.33%
YTD 0.00%
max -2.44%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Matulewicz (od 08.2013)
  Remigiusz Nawrat (od 08.2013)
  Sławomir Sklinda (od 08.2013)
  Artur Trela (od 08.2013)
  Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 02.08.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 280,9 mln PLN (01.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Od 0% do 100% wartości aktywów mogą stanowić: akcje, udziały w spółkach z o.o., instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki, tytuły i certyfikaty funduszy lokujących co najmniej połowę swoich aktywów w akcje lub udziały w spółkach z o.o. Polityka inwestycyjna funduszu obejmuje w szczególności rynki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, rynki krajów Unii Europejskiej, rynki Szwajcarii oraz Turcji.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę