Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.21% 20/26
3m 0.77% 1.39% 21/26
6m -1.68% 0.79% 26/26
12m -0.76% 1.74% 26/26
36m 1.56% 4.74% 20/21
YTD -1.59% 0.86% 26/26
max 17.28% 14.30% -/-
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Artur Trela (od 12.2012)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
 • data uruchomienia: 20.12.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 346,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Podstawową kategorię lokat funduszu stanowią krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Wartość wymienionych instrumentów oraz depozytów bankowych i papierów, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% wartości aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,04 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,45% od 0,08% do 0,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,67 do 0,61 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę