Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,23 PLN
+1,42 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.04%
3m 21.24%
6m -12.88%
12m -5.92%
36m -11.34%
YTD -12.55%
max -23.11%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2011)
  Rafał Matulewicz (od 01.2011)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2011)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 08.04.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 18.01.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 25,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 35% STOXX Europe 600 Construction & Materials (EUR) + 55% STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (EUR) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dające ekspozycję na następujące sektory gospodarki: nieruchomości, budownictwa i logistyki, w tym zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę, a także inne powiązane sektory gospodarki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,46% - -
Sharpe'a -0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę