Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Technologii i Innowacji Globalny H
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,13 PLN
-0,37 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 10.11%
3m 3.89%
6m 6.28%
12m 16.51%
YTD 3.42%
max 31.50%
PKO Technologii i Innowacji Globalny H

Oceny Analiz Online

Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 07.2017)
  Jacek Lichocki (od 07.2017)
  Rafał Matulewicz (od 07.2017)
  Lech Mularzuk (od 07.2017)
  Remigiusz Nawrat (od 07.2017)
  Michał Rabiega (od 07.2017)
  Sławomir Sklinda (od 07.2017)
  Jarosław Stefanoff (od 07.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 07.2017)
  Robert Wasiak (od 07.2017)
  Marcin Zięba (od 07.2017)
 • data uruchomienia: 13.07.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1 342,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 45% NASDAQ Composite + 25% MSCI World (USD) + 20% MSCI Europe IT + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę