Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Strategicznej Alokacji
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,43 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.44% 2.53% 7/9
3m 8.64% 16.35% 9/9
6m -6.69% -3.79% 7/9
12m -8.34% -5.28% 7/9
36m -10.51% -12.61% 7/9
YTD -6.24% -3.25% 7/9
max -11.05% -20.57% -/-
PKO Strategicznej Alokacji

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2010)
  Rafał Matulewicz (od 01.2010)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Artur Trela (od 04.2012)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 02.04.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 61,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 35% WIG + 15% MSCI World (USD) + 50% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu, inwestowane jest w jednostki uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,17 od -0,00 do 0,82 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,14% od 2,14% do 4,96% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,21 od -0,24 do -0,06 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę