PKO Konserwatywna Strategia FIZ (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m 0.00%
12m 0.00%
36m 5.61%
YTD 0.00%
max 11.79%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
 • data uruchomienia: 26.10.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (03.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie z ochroną kapitału
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Fundusz stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku wartości certyfikatu w wyznaczonych 3-letnich okresach rozliczeniowych. Aktualny okres zawiera się w dniach 26.10.2015 - 26.10.2018. Do 50% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20. Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę