PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,34 PLN
+0,13 %
wycena na dzień 21.06.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.91% 0.82% 13/23
3m 1.74% -0.07% 4/23
6m 11.97% 13.51% 14/23
12m 27.19% 30.14% 16/23
36m 30.48% 27.19% 7/21
YTD 11.19% 12.19% 14/23
max 167.45% 74.62% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Matulewicz (od 01.2010)
  Sławomir Sklinda (od 01.2010)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 31.05.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 316,5 mln PLN (05.2017)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI ACWI SMID Cap Index USD + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,18 od -0,00 do 0,87 dobry
odchylenie standardowe 3,14% od 2,86% do 4,41% niska zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,09 do 0,25 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę