PKO Akcji Nowa Europa
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,70 PLN
+0,60 %
wycena na dzień 14.12.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% -0.27% 6/13
3m -2.60% -2.97% 5/13
6m 4.16% 1.33% 2/13
12m 7.47% 11.52% 11/13
36m 26.63% 17.45% 3/13
YTD 6.89% 10.12% 9/13
max 16.65% 22.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Matulewicz (od 01.2010)
  Sławomir Sklinda (od 01.2010)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 27.09.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 158,7 mln PLN (11.2017)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 20% WIG20 + 30% ISE30 (PLN) + 30% RTX (PLN) + 5% BUX (PLN) + 5% ATX (PLN) + 10% WBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość akcji notowanych na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów funduszu, natomiast całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 40% wartości aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,58 od -0,00 do 1,25 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,95% od 2,46% do 3,87% niska zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,04 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę