PKO Akcji Nowa Europa
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,84 PLN
-0,78 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.27% -2.96% 2/9
3m -2.54% -2.99% 5/9
6m 1.66% -2.79% 1/9
12m 4.95% 2.08% 2/9
36m 6.17% 3.02% 5/8
YTD 10.80% 6.19% 1/9
max 6.50% 8.51% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2010)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Rafał Matulewicz (od 01.2010)
  Karol Chrystowski (od 02.2015)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 27.09.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 101,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 20% WIG20 + 25% ISE 30 (PLN) + 5% BUX (PLN) + 5% MSCI Czech Republic (PLN) + 35% MSCI Russia (PLN) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość akcji notowanych na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów funduszu, natomiast całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 40% wartości aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 0,46 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,79% od 2,80% do 4,44% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od 0,02 do 0,11 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę