PKO Obligacji Skarbowych
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,30 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 05.12.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.42% -0.04% 27/27
3m 0.36% 0.39% 19/27
6m 0.71% 1.26% 25/27
12m 0.77% 2.14% 24/26
36m 5.53% 5.67% 13/20
YTD 0.72% 1.70% 24/26
max 120.28% 127.01% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Artur Trela (od 04.2012)
  Rafał Walczak (od 10.2014)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 26.02.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9 923,3 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu funduszu nie powinien przekraczać 2 lat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 1,49 słaby
odchylenie standardowe 0,23% od 0,07% do 1,01% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od -1,11 do 0,53 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę