Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Zrównoważony C H
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,34 PLN
+0,27 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.07% 3.83% -/-
3m -0.79% 1.00% -/-
6m -8.65% -5.26% -/-
12m -7.70% -4.29% -/-
YTD -8.71% -5.68% -/-
max -11.94% -10.11% -/-
PKO Zrównoważony C H

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 07.2017)
  Jacek Lichocki (od 07.2017)
  Rafał Matulewicz (od 07.2017)
  Lech Mularzuk (od 07.2017)
  Remigiusz Nawrat (od 07.2017)
  Michał Rabiega (od 07.2017)
  Sławomir Sklinda (od 07.2017)
  Jarosław Stefanoff (od 07.2017)
  Tomasz Ściesiek (od 07.2017)
  Artur Trela (od 07.2017)
  Robert Wasiak (od 07.2017)
  Marcin Zięba (od 07.2017)
 • data uruchomienia: 13.07.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 585,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 35% WIG30 + 15% MSCI World (USD) +50% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
 • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę