Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Zrównoważony
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.59% 2.22% 12/16
3m 13.02% 15.55% 11/16
6m -7.84% -3.45% 13/16
12m -9.93% -4.12% 14/16
36m -11.46% -6.65% 10/14
YTD -7.24% -2.63% 13/16
max 153.66% 176.58% -/-
PKO Zrównoważony

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2010)
  Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
  Rafał Matulewicz (od 01.2010)
  Artur Trela (od 04.2012)
  Lech Mularzuk (od 05.2015)
  Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
  Robert Florczykowski (od 10.2016)
  Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
  Robert Wasiak (od 03.2017)
  Michał Rabiega (od 03.2017)
  Jacek Lichocki (od 03.2017)
  Marcin Zięba (od 05.2017)
 • data uruchomienia: 09.07.1997 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 605,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 35% WIG30 + 15% MSCI World (USD) +50% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
 • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość inwestycji Funduszu w instrumenty dłużne dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może też lokować swoje aktywa w akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu oraz w prawa wynikające z tych akcji. Całkowita wartość tych inwestycji nie może przekraczać 70% wartości aktywów Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,84 słaby
odchylenie standardowe 2,67% od 2,50% do 4,00% niska zmienność
Sharpe'a -0,16 od -0,25 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę