89th Avenue Fund No 1 FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 24.05.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.12%
3m 6.28%
6m 16.29%
12m 25.29%
YTD 11.11%
max 34.11%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Wójcik (od 08.2015)
 • data uruchomienia: 03.08.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 172 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy każdego miesiąca kalendarzowego
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągania zysku niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Zarządzany jest w sposób aktywny - charakteryzuje się brakiem sztywnych udziałów procentowych poszczególnych klas aktywów w portfelu. Fundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, na rynku polskim jak również na rynkach zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę