Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Open Finance Konserwatywny (w likwidacji)
Open Finance FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.33% -/-
3m 0.00% 1.55% -/-
6m -0.04% 0.31% -/-
12m -1.62% 0.96% -/-
36m -2.82% 3.95% -/-
YTD 0.02% 0.32% -/-
max 3.03% 9.97% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Ryszard Miodoński (od 06.2017)
  Mikołaj Raczyński (od 06.2017)
  Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
 • data uruchomienia: 08.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (03.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M, skorygowane o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty. Maksymalny, ważony wartością inwestycji, czas trwania lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę