Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.50% 0.19% 2/27
3m 1.20% 0.46% 2/26
6m 2.59% 0.93% 1/25
12m 5.62% 2.44% 1/24
36m 17.63% 6.90% 1/22
YTD 1.15% 0.36% 1/27
max 21.11% 8.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Lis - Credit Value Investments sp. z o.o. (od 09.2014)
 • data uruchomienia: 10.09.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: 10 i 25 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, jeśli jest dniem giełdowym lub najbliższy dzień przypadający po tych dniach
 • wartość aktywów netto: 3 370,4 mln PLN (02.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie korporacyjne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Polityka inwestycyjna funduszu nie zakłada koncentracji lokat w określone sektory gospodarki, ani branże, koncentrując się jednak na dłużnych instrumentach finansowych. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim na rynku krajowym. Co najmniej 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty nie będące w publicznej ofercie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 4,39 od -0,00 do 4,39 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,25% od 0,02% do 0,85% przeciętna zmienność
Sharpe'a 1,35 od -0,12 do 3,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

 • Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria A
 • Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria B

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę