Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Optimum VL Aktywny
Optimum FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,19 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.78% 1.87% 9/13
3m -5.85% 9.71% 13/13
6m -0.77% -2.28% 5/11
12m 0.98% 1.36% 4/11
YTD 0.00% -1.78% 4/11
max 3.00% 0.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 27.09.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 23,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę