Optimum VL Agresywny
Optimum FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.90%
3m -0.90%
6m -3.61%
12m -4.17%
YTD -1.98%
max -1.10%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 27.09.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 166,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% dwukrotność wskaźnika WIBID 3M, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Od 0% do 80% wartości aktywów funduszu mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe. Od 0% do 100% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także

↑ na górę