Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Beta-plus.pl
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.52% 3.63% -/-
3m 13.50% 24.97% -/-
6m -31.99% -0.57% -/-
12m -31.23% 4.76% -/-
YTD -31.99% 0.25% -/-
max -28.71% 11.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 17.04.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 06.09.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 179 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
 • wartość aktywów netto: 10,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Łączny poziom zaangażowania funduszu w akcje (wraz z instrumentami pochodnymi opartymi o akcje oraz indeksy giełdowe) wynosi co najmniej 66% aktywów. Inwestycje mogą być dokonywane zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Fundusz wykorzystuje szerokie spektrum technik inwestycyjnych od prostego zakupu pojedynczego instrumentu na rynku kasowym, po złożone strategie opcyjne i arbitraż.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę