Opera Beta-plus.pl
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 22.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.12% 1.44% 25/35
3m 1.30% 1.87% 17/35
6m 2.45% 10.03% 32/35
12m 3.23% -0.21% 7/33
YTD 3.62% 16.77% 32/35
max 4.82% 6.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Kundera (od 09.2018)
 • data uruchomienia: 17.04.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 06.09.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 160 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
 • wartość aktywów netto: 15,6 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Łączny poziom zaangażowania funduszu w akcje (wraz z instrumentami pochodnymi opartymi o akcje oraz indeksy giełdowe) wynosi co najmniej 66% aktywów. Inwestycje mogą być dokonywane zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Fundusz wykorzystuje szerokie spektrum technik inwestycyjnych od prostego zakupu pojedynczego instrumentu na rynku kasowym, po złożone strategie opcyjne i arbitraż.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę