Optimum Akcji
Optimum FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,80 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.80% -0.87% 3/64
3m -3.06% -5.52% 11/64
6m -3.70% -6.43% 9/59
12m -0.23% -2.22% 17/56
36m 22.21% 1.18% 5/50
YTD 3.75% -0.64% 8/57
max -11.40% -7.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 16.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 96,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 30% S&P500 + 20% WIG20 + 20% MSCI Emerging Markets + 15% EuroStoxx600 + 10% WIBID 3M + 5% NIKKEI225, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią udziałowe papiery wartościowe. Pozostała część aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,10 od -0,00 do 2,36 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,32% od 2,75% do 5,31% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,37 do 0,24 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę