Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Optimum Obligacji
Optimum FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 0.33% 25/45
3m 1.89% 1.55% 13/45
6m 1.49% 0.31% 10/45
12m 1.49% 0.96% 22/45
36m 1.89% 3.95% 35/42
YTD 1.49% 0.32% 10/45
max 2.40% 12.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 16.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 34,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-5 Yr, pomniejszone o koszty zarządzania
 • polityka inwestycyjna: Do 100% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,50 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,34% od 0,09% do 0,99% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,18 od -0,86 do 0,92 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę